จุดให้บริการ

  • DC
  • Shop
  • Agent

เลือกจุดให้บริการ

เรามีจุดให้บริการทั่วประเทศ ไม่ว่าปลายทางของคุณคือที่ไหน
แม้แต่ในหมู่บ้านห่างไกล เราก็ส่งให้ได้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการศูนย์กระจายสินค้าใกล้บ้านของท่าน แต่ครอบคลุมการจัดส่งได้ทั่วประเทศ ไม่มีพื้นที่ยกเว้น!

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้